oktoober 14, 2014

RIP, Tarmo Leinatamm!

Puhka Rahus! 4 kultuuriheeros igaviku teel see sygis juba. Jaak Joala, Eve Viilup, Helle Kuningas ja nyyd tema..Puhaku nad rahus!

The Final 3 Mins Man United v Bayern Munich 1999 Rare Pitch Side Foota...

oktoober 10, 2014

Nagu Varro Vooglaid kapis

Mnjaa, sitt on sygav.
Nagu Varro Vooglaid kapis :)

Cohabitation Bill Supporters, Opponents Share Their Thoughts | News | ERR

Cohabitation Bill Supporters, Opponents Share Their Thoughts | News | ERR

Parliament Passes Cohabitation Act; President Proclaims It | News | ERR

We are Here and Now! Best day eva! #Koos One step closer to equal rights for evrybody in face of the law and state in Estonia! "There is some fine print, however: to enter into force in 2016, some implementing acts will have to be passed first. These require 51 of 101 MPs to be in favor.

With the next elections looming in March 2015, the law may make headlines again, and it is not inconceivable that the act will be a defining element shaping the landscape in long-running culture wars." but every journey starts from first step. Palju Õnne, Eesti! Parliament Passes Cohabitation Act; President Proclaims It | News | ERR

oktoober 09, 2014

Beautiful Irony: Noah’s Ark Theme Park Loses $18 Million in Tax Breaks Unless They Hire Atheists! | Americans Against the Tea Party

Haaa, Kentucky make it happen!

The $18 million in tax incentives offered to AIG (the eternal insurance company) for building the Ark Experience have been controversial from the day the Kentucky Tourism Department gave preliminary approval for them in July. These kind of tax breaks are pretty typical for those looking to build attractions, on the basis that they make for jobs and tourism dollars. Such sites are rewarded a 25 percent sales tax rebate.
However, that tax credit has since been put on hold…because of a job application.
The application for a computer design artist was found on AIG’s site and sent along to the state by Americans United for the Separation of Church and state. The application for The Ark Experience was pretty standard, except for two little requirement.
A letter of “Salvation Testimony,” and a “Creation Belief Statement.”
Tourism Arts and Heritage Cabinet Secretary Bob Stewart said that such a job posting would violate Kentucky’s state and federal hiring laws.:


Beautiful Irony: Noah’s Ark Theme Park Loses $18 Million in Tax Breaks Unless They Hire Atheists! | Americans Against the Tea Party

Parlament võttis napilt vastu tulise kooseluseaduse - Eesti uudised - Postimees.ee

Jahh!!!!!! algus on lahti tehtud vähemalt..siiiski on yhteist veel ees...ja oleneb palju  on poolt hääli selles või järgmises parlamendis.."Kooseluseadus hakkab kehtima 2016. aastal tingimusel, et parlament on selleks ajaks vastu võtnud jõustumiseks vajalikud rakendusaktid. Kui kooseluseadus vajas vastuvõtmiseks lihthäälteenamust, mis tähendab, et seaduse poolt pidi hääletama rohkem riigikogu liikmeid kui selle vastu, siis rakendusseaduse vastuvõtmine eeldab koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält."‪#‎KOOS‬

Parlament võttis napilt vastu tulise kooseluseaduse - Eesti uudised - Postimees.ee

Eiki Nestori kõne enne kooseluseaduse lõpphääletust 09. oktoober 2014

"Kui keegi võtab nõuks patsutada inimesele õlale ja öelda, et tead, mul ei ole sinu vastu mitte midagi, aga.. Siin minu meelest seda aga ei ole. Kui keegi püüab mingi aga taha peituda, siis on see puhas variserlikkus".
Lembit Kaljuvee kõneles 08. oktoober: "On psühholoogiliselt ääretult keeruline ja raske hääletada selle seaduse poolt. Lihtsalt peaaegu enamik mu rakkudest kisendab selle vastu, ma ei taha seda teha. Samas, kui rääkida oma laste ja lapselastega, siis nemad on selle poolt, mis teeb valiku raskeks." 09. oktoober hääletas Lembit Kaljuvee seaduse poolt.


oktoober 08, 2014

Rene Toomse - Free Thinker: Mõeldes mõeldamatule: Venemaa ja Lääne peatsed lii...

Rene Toomse - Free Thinker: Mõeldes mõeldamatule: Venemaa ja Lääne peatsed lii...: Rene Toomse September 2014 London ja Keila Uus külm sõda Venemaa ja NATO vahel on täies hoos. Karmimalt kui kunagi varem, h...

How to Herd Your Tax Cattle

Good morning, Mr. President. I'm a representative of the shadow government that put you into power. Did you ever wonder how we keep people fighting with each other? Or obeying our silly rules? Or actually loving their captors and slavemasters? This morning we're going to brief you on just that. Are you ready to begin?

Shut Up, Conspiracy Theorist!!!

SOURCES AND NOTES: http://www.corbettreport.com/?p=12502

Everything you wanted to know about shutting up a pesky conspiracy theorist in 5 minutes.

7.35. Sandra Vokk, Kadri Sikk. Kooselu seadusest . Vikerhommiku intervjuud . Vikerraadio

7.35. Sandra Vokk, Kadri Sikk. Kooselu seadusest . Vikerhommiku intervjuud . Vikerraadio

Kirikust, teoloogiast, peremudelitest ja kooseluseadusest | K&T

LUGEGE SEDA! Toompeal Kooseluseaduse vastu protestinud on ikka täielikult pange astunud...:) Artikkel kristlaselt muide.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirik ja peremudelOlenemata muljest, mis võib avalikkusele jääda kristliku traditsiooni ühtsusest või kiriku vankumatutest seisukohtadest seoses ennast samasoolisena identifitseerivate inimeste partnerlusega, on kirikus ruumi eksegeetilisteks ja teoloogilisteks aruteludeks. Kui jääda luterliku kiriku juurde, mis on eestlust ja eestlast ajaloo jooksul arvestatavalt mõjutanud, siis siin, jällegi ehk vastupidiselt avalikkusele jäävast muljest, on iseäranis palju põhjust lakkamatult arutleda ja lausa vaielda, sest seda luterlik tõlgenduspõhimõte nõuab: elu on lakkamatus muutumises ning ükski piiblilugemine või evangeeliumi kuulutamine ei korda eelmist. Igas olukorras seisab inimene Jumala ja ligimestega vastamisi uuesti. Igas uues situatsioonis peab kristlane defineerima end uuesti. Sellega ei lõpe Piibli ja traditsiooni tõlgendamine mitte kunagi. Muidugi tähendab see ka pikka aega tavanorme kujundanud seisukohtade muutumist. Nii on kristliku maailma peavoolus tavanormid ümber hinnatud rassiküsimustes, orjuse küsimuses, suhtumises juutidesse, tasapisi hinnatakse ümber naiste õiguste küsimust, on esimesed edusammud naiste ordineerimise küsimuses. Ja loomulikult puudutab see ka homoseksuaalse sättumusega inimeste suhte ja kooselu sallimist või tunnustamist. Suures hulgas Euroopa ja Ameerika (ka Austraalia) kirikutes, eriti luterlikes ja anglikaani omades, on alates 1990. aastate lõpust tähendada murrangut.Kui tulla Piibli ja peremudeli juurde, siis tuleb kõigepealt kindlasti tõdeda fakti, et Piibel, kristliku õpetuse alus, mitte ei esita ega nõua mingit kindlat peremudelit, vaid eeldab seda. See hermeneutiline tõsiasi tähendab, et nii Vana kui Uus Testament eeldavad kahe ja kolme tuhande aasta taha jäävat Iisraeli konteksti, milles määrav oli suurpere, koos selles vähem või rohkem domineeriva tuumikperega. Lisaks eeldab Piibel konteksti, milles järglase saamine ehk viljakus oli kahe inimese vahelise liidu kõrval sama oluline ja kohati olulisemgi (vrd 1Ms 1:27, leviraatabielu fenomeni jne). Näiteks Vana Testamendi juriidilist kirjandust ei ole ilma nende tõdemusteta võimalik üldse mõista. Kuna tänapäeval suurperet Eestis peaaegu et ei esine ja selle asemel domineerib tuumikpere, kärgpere, üksikvanemaga pere jne, ning lastetut inimest või peret ei heideta ühiskonnast välja, siis on selge, et Vana Testamendi seadusetekste siin rakendada ei saa. Tarvis on püüda mõista, miks üldse omal ajal selliseid seadusi formuleeriti.Aga on ka teine põhjus, miks piibellikke ütlusi seoses abielu või perega ei saa üks-ühele kaasaja Eesti kristlikku ellu üle kanda. Kui Vana Testament veel annab aimu, millist peremudelit ta eeldab, siis Uues Testamendis on see teisejärguline küsimus. Uue Testamendi keskmes on evangeelium Jeesusest Kristusest, kelle kaudu Jumal andis inimestele armu ehk patud andeks igaveseks. Uue Testamendi keskmes on seega usk ehk usaldus sellisesse armulisse Jumalasse. Nii suur usaldus, et evangeeliumite kõige radikaalsemate ütluste kohaselt jätab inimene oma isa ja ema või abikaasa ning järgneb Jumalale. Uus Testament on pannud kristlased iseäralikku olukorda: ühelt poolt eeldatakse maailmast loobumist, et usaldada Jumalat lõpuni, teisalt saadakse aru, et maailmast ei pääse ja tuleb leida kompromisse.Selline paradoks väljendub ka Vana Testamendi käsuseaduse kristlikus, eriti luterlikus tõlgendamises. Kõige keskmes on usk Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse. See usk ütleb, et Jumal on inimesele andnud armu ja ta patust lunastanud. See omakorda eeldab paratamatult inimese vastust. Inimese vastus on armastus, armastus Jumala vastu ja ligimese vastu. Viimane ehk ligimesearmastus, muuseas, tõestab uskliku tõelist jumalaarmastust. Kui sellest on aru saadud, siis saadakse aru ka sellest, miks Vana Testamendi seadust saab kristlane võtta tõsiselt vaid siis, kui see vastab Jumala ja ligimese armastuse käsule. See omakorda ei luba pärast tõsist sisulist kaalumist ja järelekatsumist paljut Piiblist üks-ühele kristlusesse üle võtta. Ja mu meelest puudutab see esmajoones Piibli sporaadilisi väljendusi homoseksuaalse akti kohta. Homoseksuaalset akti on võimalik teoloogiliselt taunida, pidada seda inimese loomuliku patususe üheks ilminguks paljude hulgas, aga raske on minu meelest Piibli põhjal või üldse teoloogiliselt põhjendada, miks peaks positiivne suhtumine samasooliste armastusest juhinduvasse kooselusse või ordineerimisse olema välistatud. Kirikul, mis tahab olla kirik, on lõppude lõpuks vastutus kõikide oma liikmete ees, kõikidega tuleb leida kontakt ja osadus.Õppinud piiblitõlgendajana ja kristliku osaduse üle rõõmsa kirikuliikmena pean niisiis oluliseks tõlgendada Piiblit Jumala armu ning inimese usalduse ja usaldusliku suhte keskmest lähtudes. Kristlane saab demonstreerida ja tõestada oma usaldust Jumala vastu kõige paremal moel armastava ja usaldusliku suhte kaudu ligimesse, kõige enam muidugi kõige lähematesse ligimestesse, kelleks tavaliselt ju on abikaasa, lapsed ja vanemad. Abielu kui institutsiooni küsimus on teisejärguline, mistõttu lubab Piibel ja kristlik traditsioon ka teatud tõlgendusruumi. Eksegeedina rõhutan niisiis ligimeste omavahelist usalduslikku ja armastavat suhet, seejärel täpsustan, kelle vahel nimelt ja kuidas.Sellega ei ole välistatud samasooliste armastav ja usalduslik suhe jumalikus valguses.Kirikust, teoloogiast, peremudelitest ja kooseluseadusest | K&T

oktoober 03, 2014

Anarhia E-N-S-V-s

Выступление Воланда!)

Lea Dali Lion - Avatud ja Kuula Laula mu laulu 2.hooaeg

Lea Dali Lion - Avatud ja Kuula Laula mu laulu 2.hooaeg

Jaagup Kreem - Läbi öise Tallinna ( Laula Mu Laulu 2. Hooaeg )

Muusikadokk Teadmine on algus. Lääne-Ida Diivani Orkester (Knowledge is the Beginning - Daniel Barenboim and the West-Eastern Divan Orchestra, Prantsuse/Saksa 2007) | ETV | ERR

Muusikadokk Teadmine on algus. Lääne-Ida Diivani Orkester (Knowledge is the Beginning - Daniel Barenboim and the West-Eastern Divan Orchestra, Prantsuse/Saksa 2007) | ETV | ERR

Jaagup Kreem - Läbi öise Tallinna ( Laula Mu Laulu 2. Hooaeg )

Ott Lepland & Jarek Kasar "Otsides ma pean Su jälle leidma"

Up Up Up

"Up Up Up"

Congratulations
False expectations
Wrong destination
And realization

That is
Manifestation
Fake sensation
Just imitation
Endless frustration

[Chorus:]
It's all the people going up up up up
It's all the people staying down down down
It's all the people going up up up up
It's all the people staying down down down

Imagination
Identification
And weak foundation
Is a bad combination

[Chorus x2:]
It's all the people going up up up up
It's all the people staying down down down
It's all the people going up up up up
It's all the people staying down down down

Listen

[Chorus x5:]
It's all the people going up up up up
It's all the people staying down down down
It's all the people going up up up up
It's all the people staying down down down

Käsikirjad ei põle

Sator arepo tenet opera rotas.
Sator arepo tenet opera rotas.

Igne natura renovatur integra.
Igne natura renovatur integra.
INRI, INRI, Abracadabra, INRI, INRI.
INRI, INRI, INRI, INRI, Abracadabra.
INRI, INRI, Abracadabra, INRI, INRI.
INRI, INRI, INRI, INRI, Abracadabra.

Sator arepo tenet opera rotas. INRI, INRI.
Sator arepo tenet opera rotas.
Igne natura renovatur integra.
Igne natura renovatur integra.
INRI, INRI, Abracadabra, INRI, INRI.
INRI, INRI, INRI, INRI, Abracadabra.
INRI, INRI, Abracadabra, INRI, INRI.
INRI, INRI, INRI, INRI, Abracadabra.
INRI, INRI, Abracadabra, INRI, INRI.
(Sator arepo tenet opera rotas.)
INRI, INRI, INRI, INRI, Abracadabra.
(Sator arepo tenet opera rotas.)
INRI, INRI, Abracadabra, INRI, INRI.
INRI, INRI, INRI, INRI, Abracadabra.
INRI, INRI, Abracadabra!

INRI - «Iesus Nasareus Rex Iudaeus» («Jesus of Nazareth King of the Jews») or «Igne natura renovatur integra» («Fire nature updates all»). In the second meaning of the word «INRI» served as a motto of the school of the Rosicrucians.
Abracadabra - the t
erm Persian origin. The magic word-spell.
«Sator arepo of tenet opera rotas».
This formula-the spell is formed from the Latin palindrome (a phrase, which can be read the same way and with the beginning and the end), which is a set of words, not amenable to translation, but capable to drive away evil spirits.Queen - Was It All Worth It - (Official Lyric Video)

oktoober 02, 2014

Mission

The streets are protection
Wiseman say
To freeze your perfection
Wiseman say

What if we could feel the power
What if we worshipped the clown

The streets are affection
And i am so naive
Was this the right direction
It's absents without leaveWhat if we could feel the power
What if we worshipped the clown
And when we reach the darkest hour
Maybe he would be around
Maybe he would be around

Which way should I be going on
And is there someone looking after
When will I know if I have won
Will I be looking back in laughter
Don't know if I have just begun
And what's my mission who's my master

What if we could feel the power
What if we worshipped the clown
And when we reach the darkest hour
Maybe he would be around
Maybe God would be around
Maybe God would be around

oktoober 01, 2014

Mere pidu + tervitan sind jälle töö

Ma eile õhtul puhkasin facebookist. Siis ronisin öhtul välja. siis läksin seda mida ma tahtsin teha, ehk jõeäärde- sadama-vallikast läbi-jahtklubi- Tervise tagant Estonia monumendini. ja siis muulini, ja ma hull, otsustasin, läheks ja vaataks kaugele jõuan ja jõudsin peaagu lõppu, siis tulid libedad kivid viimane käänak, hämar oli kah. 19.00 paiku. aga vägev oli lained laksuvad. meri on meri jääb, meri olema peab, laulsin seda seal ka ise balanseerisin kividel vee ja kajakasita vahel, paar korda si vette kah satutud. jõudsin peaegu lõppu välja, viimase kurvini, ja siis pidid nee kivid seal just libedad olema. hämar kah, mõtlesin et ei riski liialt, pöörasin tagasi kell oli yle 19.00 kah. Tulen vähem tuulisema ja päeval tagasi. tegin ära jõudsin kaldale tagasi ja is monumendini, küünalad põlesid. kahju et kaamerat polnud.ilus oli. siis koju, ja mõtlesin et vaatan Telkut ( AK+Välisilmad+ Ensv) et keskendud yhele asjale ja siis magama. Täna oli ju perearst kell kymme... Tervitan sind jälle TÖÖ.... Sinine leht on lõppenud..


eda ma laulsin eile muulil :D endale https://www.youtube.com/watch?v=A994kY2Tnso meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksudes rannale lööb, tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siin, lained mühinal randuvad siin sest siis oli lõbusam :)